Βραβείο Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ - ΠΚ //

Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής (ΚΕΜΕ - ΠΚ) έχει ως έναν από τους βασικούς στόχους του την αναγνώριση και την επιβράβευση της αριστείας στην έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΚΕΜΕ-ΠΚ στην υπ’ αρ. 34/30-03-2022 συνεδρίασή του αποφάσισε τη θέσπιση του «Βραβείου Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ-ΠΚ» και την ετήσια προκήρυξή του. Το Βραβείο χορηγείται σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) που εκπονούν τη Διδακτορική Διατριβή τους σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια του ΚΕΜΕ-ΠΚ και έχουν εκπονήσει ερευνητική εργασία άριστης ποιότητας και υψηλής απήχησης στο πεδίο τους, την οποία θα παρουσιάσουν με τη μορφή είτε προφορικής είτε αναρτημένης ανακοίνωσης σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό/διεθνές συνέδριο με κριτές. Η εργασία μπορεί να αποτελεί είτε μέρος της Διδακτορικής Διατριβής είτε να αφορά σε ολόκληρη τη Διδακτορική Διατριβή.

Κανονισμός του «Βραβείου Αριστείας Υποψηφίων Διδακτόρων ΚΕΜΕ - ΠΚ» (Φ.Ε.Κ. Τεύχος B’ 2911/08.06.2022)

Ακαδημαϊκό Έτος

Υποψήφιος/α Διδάκτορας

Τμήμα & Σχολή

Τίτλος Εργασίας

Συνέδριο Παρουσίασης

2023 - 2024

Αναστασία Δρικάκη

Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή 

Comparative analysis of theories towards artificial consciousness

International Conference on Artificial Consciousness and Intelligence (ICACI-24), Salzburg, Austria

2022 - 2023

Αικατερίνη Ηλιοπούλου

Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή 

Consonant substitutions in Greek aphasia: exploring the patterns and seeking the mechanisms

Συνέδριο Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παναγιώτα Καραμαούνα

Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Logical and emotional cognitive processing between four schizotypal dimensions

8th Federation of European Societies of Neuropsychology Scientific Meeting joint with the 2nd Panhellenic Conference on Neuropsychology

Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία