Εργαστήρια Ανθρωπιστικών Επιστημών

Image
Διευθύντρια: Σταυρούλα Τσινόρεμα, Καθηγήτρια Σύγχρονης
και Νεότερης Φιλοσοφίας, Βιοηθικής, Τμ. ΦΚΣ
Image
Διευθύντρια: Βίνα Τσακάλη
Τμήμα Φιλολογίας 
Image
Διευθύντρια: Ιωάννα Κάππα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ / Φ.Ε.Κ. 193α/19-8-1998, τ. Α
Image
Διευθύντρια: Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Image
Διευθύντρια: Νένα Γαλανίδου ( galanidou@uoc.gr , 28310-77119 )
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 
Image
Διευθυντής (e-mail και τηλέφωνο εργαστηρίου) :
Σειραγάκης Εμμανουήλ (seiragakis@uoc.gr , 2831077310)

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΕΚ 713Β΄/01-03-2019

Image
Τμήμα Φιλολογίας
Διευθύντρια: Μαρίνα Δετοράκη,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Φιλολογίας

Image
Τμήμα Φιλολογίας
Διευθυντής: Κωνσταντίνος Σπανουδάκης, Καθηγητής Τμ. Φιλολογίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος προγραμμάτων: Νίκος Λίτινας

Image
Τμήμα Φιλολογίας

Διευθυντής: Στέργιος Χατζηκυριακίδης

Image
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.)
Διευθύντρια: Χλόη Μπάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Φ.Κ.Σ.
Image
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ΦΕΚ 177Α/2.8.2000
Διευθύντρια: Βασιλική Τσούρτου (vtsourtou@uoc.gr/2831077125)
Image
Τμήμα Φιλολογίας
Διευθυντής: Δήμος Σπαθάρας, spatharas@uoc.gr
ΦΕΚ 2593/28-6-2019
Image
Εργαστήριο Σύγχρονης Ιστορίας
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Διευθύντρια: Ελευθερία Ζέη (zei@uoc.gr)
Τηλέφωνο: 28310-77369-70

 

Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία