Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

31/12/2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

31/12/2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

25/10/2023

European Researchers' Night and Researchers at Schools 2024-2025
Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

25/10/2023

COST

COST National Coordinator (CNC) for Greece: Ms Georgia Kostopoulou

Twinning Bottom-up (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01)
Twinning Green Deal (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02)

28/09/2023

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

28/09/2023

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

21/09/2023

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships
HORIZON-TMA-MSCA-PF-GF HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - Global Fellowships

13/09/2023

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Image
  • Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο Τ.Κ. 74100
  • secretary@keme.uoc.gr
  • 28310-77100 , 28310-77102

Social List

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου χρησιμοποιούμε Cookies

Νομοθεσία