Παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, χώρων και τεχνικού εξοπλισμού από τον Δήμο Λέσβου στην Επιστημονική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πραγματοποίηση αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή

Τίτλος

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, χώρων και τεχνικού εξοπλισμού από τον Δήμο Λέσβου στην Επιστημονική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης για την πραγματοποίηση αρχαιολογικής έρευνας

Συνοπτική περιγραφή

Αρχαιολογική έρευνα πεδίου με αντικείμενο την Παλαιολιθική κατοίκηση στη Λέσβο

Ιστοσελίδα προγράμματος

http://www.history-archaeology.uoc.gr/activities/excavations/Paleolithic-Lesvos2.html

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Νένα Γαλανίδου

Ιστοσελίδα Επιστημονικά Υπεύθυνου

https://www.researchgate.net/profile/Nena_Galanidou

http://crete.academia.edu/NenaGalanidou

http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/staff/dep/Galanidou.html

Ερευνητική ομάδα

 

Τμήμα

Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Δήμος Λέσβου

Ύψος χρηματοδότησης

9.756,00