Παλαιολιθική - Μεσολιθική - Νεολιθική Ελλάδα: Έρευνες και Δημοσιεύσεις

Τίτλος

Παλαιολιθική - Μεσολιθική - Νεολιθική Ελλάδα: Έρευνες και Δημοσιεύσεις

Συνοπτική περιγραφή

Έρευνες στο πεδίο και στο εργαστήριο για την Εποχή του Λίθου στον Ελλαδικό χώρο. Διάχυση της γνώσης για την Παλαιολιθική, τη Μεοσλιθική και τη Νεολιθική Ελλάδα στο ειδικό και το ευρύ κοινό.

Ιστοσελίδα προγράμματος

http://www.history-archaeology.uoc.gr/activities/excavations/Paleolithic-Lefkada.html

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Νένα Γαλανίδου

Ιστοσελίδα Επιστημονικά Υπεύθυνου

https://www.researchgate.net/profile/Nena_Galanidou

http://crete.academia.edu/NenaGalanidou

http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/staff/dep/Galanidou.html

Ερευνητική ομάδα

 

Τμήμα

Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Δήμος Μεγανησίου κ.α.

Ύψος χρηματοδότησης

7.795,16