Ιστότοπος Παλαιολιθικών Ερευνών Λέσβου

Τίτλος

Ιστότοπος Παλαιολιθικών Ερευνών Λέσβου

Συνοπτική περιγραφή

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη οπτικής ταυτότητας των Παλαιολιθικών ερευνών που πραγματοποιεί το Παν/μιο Κρήτης στη Λέσβο καθώς και η ανάπτυξη και διαχείριση δυναμικού ιστότοπου για τις σχετικές έρευνες στο νησί.

Ιστοσελίδα προγράμματος

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Νένα Γαλανίδου

Ιστοσελίδα Επιστημονικά Υπεύθυνου

https://www.researchgate.net/profile/Nena_Galanidou

http://crete.academia.edu/NenaGalanidou

http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/staff/dep/Galanidou.html

Ερευνητική ομάδα

 

Τμήμα

Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Βορ. Αιγαίου

Ύψος χρηματοδότησης

5.000,00