Παλαιολιθική Λέσβος

Τίτλος

Παλαιολιθική Λέσβος

 

Συνοπτική περιγραφή

Αρχαιολογική έρευνα πεδίου με αντικείμενο την Παλαιολιθική κατοίκηση στη Λέσβο

Ιστοσελίδα προγράμματος

http://www.history-archaeology.uoc.gr/activities/excavations/Paleolithic-Lesvos2.html

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Νένα Γαλανίδου

Ιστοσελίδα Επιστημονικά Υπεύθυνου

https://www.researchgate.net/profile/Nena_Galanidou

http://crete.academia.edu/NenaGalanidou

http://www.history-archaeology.uoc.gr/el/staff/dep/Galanidou.html

Ερευνητική ομάδα

 

Τμήμα

Ιστορίας & Αρχαιολογίας

Φορέας Χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Ύψος χρηματοδότησης

9.000,00