Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών

Ονομασία Εργαστηρίου

Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ)

Διευθυντής/Διευθύντρια

Δημήτρης Σταύρου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Α) 2831077585
Β) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γ) www.clab.edc.uoc.gr (υπό ανανέωση)

ΦΕΚ Ίδρυσης

ΠΔ 353/89/ΦΕΚ159Α/14-61989

Στόχοι Εργαστηρίου

Το ΕΔΘΕ έχει ως αποστολή: α) την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, ιδιαίτερα όσον αφορά την πειραματική διαδικασία της διδασκαλίας και την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, β) τη διεξαγωγή έρευνας στη διδακτική των θετικών επιστημών και συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιοχές: Μαθηματικά στην Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και γ) τη συνεργασία με φορείς για προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Αντικείμενα/Πεδία

Εργαστηρίου

- Φυσικές Επιστήμες στην εκπαίδευση

- Μαθηματικά στην Εκπαίδευση

- Πληροφορική στην Εκπαίδευση

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

- Εκπαιδευτική Ρομποτική

Μέλη Εργαστηρίου

ΔΕΠ

- Δημήτρης Σταύρου

- Τζανάκης Κωνσταντίνος

- Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα

- Κούρκουλος Μιχάλης

- Παπαβασιλείου Ευάγγελος

ΕΔΙΠ

- Αναγνωστάκης Σίμος

- Μανταδάκης Ευάγγελος

ΑΛΛΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

- Μιχαηλίδης Παναγιώτης (Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ, πρώην Διευθυντής ΕΔΘΕ)

Ερευνητικά Προγράμματα Εργαστηρίου (μετά το 2010)

 

Α. Ευρωπαϊκά προγράμματα

Πρόγραμμα 1

Α. Ευρωπαϊκά προγράμματα:

1)Τίτλος: IRRESISTIBLE

Συνοπτική Περιγραφή:

Το ΕΔΘΕ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχουν ως εταίροι στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο IRRESISTIBLE (Including Responsible Research and innovation in cutting Edge Science and Inquiry-based Science education To Improve teacher's ability of Bridging Learning Environments). Η κοινοπραξία περιλαμβάνει 12 Πανεπιστήμια και 2 μουσεία/κέντρα επιστημών από 10 χώρες (Ολλανδία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία), υπό το συντονισμό του University of Groningen στην Ολλανδία. Το έργο που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα (Υποπρόγραμμα Επιστήμη στην Κοινωνία) ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο 2016.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας ( Responsible Research & Innovation, RRI). Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και την Καινοτομίας γίνεται μέσω δραστηριοτήτων που συνδυάζουν μορφές τυπικής και άτυπης μάθησης (κέντρα και μουσεία επιστημών) και αποσκοπούν:

- στον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών σχετικά με την επιστημονική έρευνα σε θέματα αιχμής και

- στην προώθηση της συζήτησης μεταξύ των μαθητών για θέματα Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας.

Ιστοσελίδα προγράμματος:

http://irresistible-greece.edc.uoc.gr

& http://www.irresistible-project.eu

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτρης Σταύρου

Ερευνητική ομάδα:

http://irresistible-greece.edc.uoc.gr/index.php/el/simmetexontes/personnel

Τμήμα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φορέας Χρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ύψος χρηματοδότησης:

154.936 Ευρώ

Πρόγραμμα 2

Τίτλος: PRI-SCI-NET

Συνοπτική Περιγραφή:

Tο πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προωθήσει τη διερευνητική προσέγγιση (inquiry) στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) σε μικρά παιδιά ηλικίας 3-11 ετών στην Ευρώπη, παρέχοντας εκπαιδευτικό υλικό αλλά και πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του με:

• την ανάπτυξη 45 δραστηριοτήτων διδασκαλίας ΦΕ με διερεύνηση

• τη δικτύωση ερευνητών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

• την παροχή επιμόρφωσης στη διδασκαλία των ΦΕ με διερεύνηση σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο την αναγνώριση και επιβράβευση παραδειγμάτων επιτυχημένης πρακτικής και έρευνας για τη διδασκαλία των ΦΕ με διερεύνηση σε μικρά παιδιά.

To πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2011 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2014.

Ιστοσελίδα προγράμματος:

http://www.prisci.net

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καλαϊτζιδάκη Μαριάννα

 

Τμήμα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φορέας Χρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ύψος χρηματοδότησης:

162.365 Ευρώ

Πρόγραμμα 3

3) Τίτλος: RISK

Συνοπτική Περιγραφή:

Το έργο “RISK” έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός πιλοτικού εργαλείου διαχείρισης των κινδύνων από Φυσικές Καταστροφές το οποίο απευθύνεται σε όσους συμμετέχουν, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, στο χωροταξικό σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Το εργαλείο θα αποτελεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή βασισμένη στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και θα μπορεί να εκτιμήσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών σε περιοχές αναφοράς όπως και την πιθανή επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής, ενώ θα παράγει μια τράπεζα πληροφοριών και λύσεων που θα βοηθούν στη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων.

To πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2013 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2014.

Ιστοσελίδα προγράμματος:

http://www.clab.edc.uoc.gr/RISK/

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μιχαηλίδης Παναγιώτης

 -Τμήμα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

- Φορέας Χρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκή Ένωση

-Ύψος χρηματοδότησης

60.750 Ευρώ

Β. Πρόγραμμα Start Up Grant

Πρόγραμμα 1

Β . Πρόγραμμα Start Up Grant

Τίτλος: Primary Student Teachers’ Training in Inquiry Based Science Teaching

Συνοπτική Περιγραφή:

Στο πρόγραμμα αυτό διερευνήθηκε η δυνατότητα μελλοντικών δασκάλων να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια σειρά πειραματικών δραστηριοτήτων με τη χρήση μικροϋπολογιστικών συστημάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι χωρισμένοι σε ομάδες των δύο, επέλεξαν μια συγκεκριμένη περιοχή φυσικών επιστημών (π.χ. μηχανική, θερμοδυναμική, ηλεκτρομαγνητισμός κλπ) και ανέπτυξαν πειραματικές δραστηριότητες με μικροϋπολογιστικά συστήματα. Οι φοιτητές στη συνέχεια εφάρμοσαν αυτές τις πειραματικές δραστηριότητες σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.

To πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 2015.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δημήτρης Σταύρου

 Τμήμα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Φορέας Χρηματοδότησης:

Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης

Ύψος χρηματοδότησης:

36.000 Ευρώ

Εκδηλώσεις 2015-2016

(π.χ. Θερινά Σχολεία, Συνέδρια κ.ά.)

7 Μαρτίου 2015:

Διοργάνωση στη Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, και το μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης (W.R.O.™ Hellas) του 1ου Περιφερειακού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Κρήτης για παιδιά Δημοτικού με θέμα: Η δική μου Πόλη.

3 Μαΐου 2015

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistible παρουσίαση από μαθητές σχολείων Αθήνας και Κρήτης των εκθεμάτων τους αντίστοιχα στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ιανουάριος – Απρίλιος 2015 & 2016

Επισκέψεις Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης στους εργαστηριακούς χώρους του ΕΔΘΕ στο ΠΤΔΕ και εκτέλεση πειραματικών δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία φοιτητών του ΠΤΔΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φοιτητής Φυσικών Επιστημών για μια μέρα» που διοργανώνεται από το Κ.Ε.Σ.Υ.Π. Ρεθύμνου

 

Ακ. Έτη 2014- 2015 & 2015- 2016

- Επισκέψεις Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης στους εργαστηριακούς χώρους του ΕΔΘΕ στο ΠΤΔΕ και εκτέλεση πειραματικών δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία φοιτητών του ΠΤΔΕ.

 

15 Απριλίου 2016

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistible παρουσίαση από μαθητές της Αθήνας των εκθεμάτων τους στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα

17 Απριλίου 2016

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Irresistible παρουσίαση από μαθητές της Κρήτης των εκθεμάτων τους στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Διεθνείς Δράσεις

-Comenius 2011 & 2012- School Robotics

Συνοπτική Περιγραφή:

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στο ΕΔΘΕ στην εκπαιδευτική Ρομποτική

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παναγιώτης Μιχαηλίδης

 Φορέας Χρηματοδότησης:

Διάφοροι Ερευνητικοί Φορείς Εξωτερικού

Ύψος χρηματοδότησης

14.539 Ευρώ

-Συνεργασίες ERASMUS, οι περισσότερες από τις οποίες προέκυψαν μέσα από έργα έρευνας και ανάπτυξης που συμμετείχε το ΕΔΘΕ

-Διαρκής συνεργασία με την International Study Group on the Relations between History and Pedagogy of M athematics

Το ΕΔΘΕ φιλοξενεί και διαχειρίζεται από το 2000 τον επίσημο ιστότοπο της Διεθνούς Ομάδας Μελέτης των σχέσεων μεταξύ Ιστορίας των Μαθηματικών και Μαθηματικής Εκπαίδευσης (The International Study Group on the Relations between History and Pedagogy of Mathematics) γνωστής διεθνώς με την συντομογροφία HPM Group ( http://www.clab.edc.uoc.gr) με διαχειριστή τον Κων/νο Τζανάκη, καθηγητή του ΠΤΔΕ, ο οποίος αποτελεί ενεργό μέλος της διεθνούς αυτής ομάδας τα τελευταία 25 χρόνια, πρόεδρός της κατά την περίοδο 2004-2008 και μέλος του Advisory Board έκτοτε.

Η διεθνής αυτή ερευνητική ομάδα HPM ιδρύθηκε το 1972 και είναι η παλαιότερη από τις 6 τέτοιες διεθνείς ομάδες που τελούν υπό την αιγίδα της International Commission on Mathematical Instruction (ICMI). Η ομάδα στοχεύει να δίνει έμφαση στην αντίληψη των Μαθηματικών ως ζωντανής επιστήμης, μιας επιστήμης με μακρόχρονη ιστορία, ζωντανό παρόν και όχι προκαθορισμένο μέλλον. Στα μέλη της ομάδας υπάρχουν ερευνητές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, καθαροί μαθηματικοί, ιστορικοί των Μαθηματικών, δάσκαλοι των Μαθηματικών και σχεδιαστές αναλυτικών προγραμμάτων.

-Συνεργασία με:

α) το Ινστιτούτο Παιδαγωγικής Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών (IPN) του Πανεπιστημίου του Κιέλου Γερμανίας.

Επίσκεψη του Δ. Σταύρου στο παραπάνω Ινστιτούτο για ερευνητικούς σκοπούς: Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2011, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2012, Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013 & Ιούλιος 2015

Επίσκεψη των ερευνητών του Ινστιτούτου Reinders Duit (25/7 – 31/7/2010) και Manfred Euler (30/5 – 10/6/2012) στο ΕΔΘΕ του ΠΤΔΕ Κρήτης

β) το Ινστιτούτο Φυσικής, Τομέας για τη Διδακτική και την Ιστορία της Φυσικής,Πανεπιστήμιο του Oldenburg, Γερμανία.

Επίσκεψη των φοιτητών Ina Ermeling και Stephan Christ στο ΕΔΘΕ (14 Αυγούστου – 29 Σεπτεμβρίου 2013) στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής τους εργασίας σε επίπεδο Bachelor

(Επόπτης: Prof. Dr. Michael Komorek /Συνεπόπτης: Δημήτρης Σταύρου).

Προγραμματισμένη επίσκεψη του Δημ. Σταύρου στο Ινστιτούτο από 15/7 – 15/9/2016).