Ιστορικό του Κέντρου Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.)

Η ιδέα ίδρυσης ενός Ερευνητικού Κέντρου που θα παρείχε στα μέλη της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου ερευνητικές ευκαιρίες παρόμοιες με εκείνες του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας στο Ηράκλειο, υπήρχε ως κρυφή ελπίδα μεταξύ των μελών ΔΕΠ των Σχολών του Ρεθύμνου προ πολλών ετών. Η ιδέα αποτέλεσε προγραμματική δέσμευση του υποψήφιου πρυτανικού σχήματος «Χ. Νικολάου - Α. Κρανίδης - Μ.Δαμανάκης» και άρχισε, μετά την εκλογή του εν λόγω σχήματος, να συζητείται στις Σχολές και στα Τμήματα και στη συνέχεια και στη Σύγκλητο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000/01, με ευθύνη του τότε αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων.
Η συζήτηση έγινε σε δύο επίπεδα, στο θεσμικό και στο κτιριακό, και απασχόλησε τις πρυτανείες Χρίστου Νικολάου, Ιωάννη Παλλήκαρη και Ευριπίδη Στεφάνου. Επί πρυτανείας Νικολάου διαμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ωστόσο οριστικοποιήθηκε επί πρυτανείας Παλλήκαρη και ψηφίστηκε στη συνεδρία 265/19-03-2009 της Συγκλήτου. Αναμορφώθηκε δε και προωθήθηκε για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 240/18 Σεπτεμβρίου 2015) επί πρυτανείας Στεφάνου. Οι μελέτες για το σύνολο των κτιριακών υποδομών καταρτίστηκαν επί πρυτανείας Νικολάου και εντάχθηκε η πρώτη φάση κατασκευής (κτίρια Α΄,Β΄,Γ΄) στο ΠΕΠ Κρήτης. Η ολοκλήρωση, ωστόσο, της πρώτης φάσης συντελέστηκε επί πρυτανείας Παλλήκαρη, ενώ η δεύτερη φάση (κτίρια Δ΄,Ε΄) εντάχθηκε στα έργα της Περιφέρειας Κρήτης και ολοκληρώθηκε επί πρυτανείας Στεφάνου.

Με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία265/19-03-2009) ορίστηκε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΜΕ αποτελούμενο από τον πρώην αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων καθηγητή Μιχάλη Δαμανάκη, ως διευθυντή, τον πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνιολογίας καθηγητή Σκεύο Παπαϊωάννου, ως αναπληρωτή διευθυντή, και τους Κοσμήτορες των Σχολών, Αλέξη Καλοκαιρινό, Παναγιώτη Μιχαηλίδη και Αθανάσιο Παπαδόπουλου. Κύρια αποστολή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η επεξεργασία κριτηρίων ένταξης και η ένταξη των Εργαστηρίων στο ΚΕΜΕ και παράλληλα η κατανομή των χώρων των ωστόσο ολοκληρωμένων κτιρίων Α΄,Β΄, Γ΄.

Ακολούθησαν οι διοικήσεις των Σ. Παπαιωάννου (διευθυντής) και Π. Μιχαηλίδη (αναπληρωτής διευθυντής), των Μαρίας Κούση (διευθύντρια) και Παντελή Καλαϊτζιδάκη (αναπληρωτής διευθυντής) και των Μαρίας Κούση (διευθύντρια) και Νίκου Παπαδάκη (αναπληρωτής διευθυντής).

Στόχος και φιλοδοξία του ΚΕΜΕ είναι να συγκεντρώσει υπό τη φυσική και ακαδημαϊκή του σκέπη τούς ήδη υπάρχοντες ενεργούς ερευνητές και να προσελκύσει νέους και, προπάντων, να αποτελέσει το όχημα της περαιτέρω ανάπτυξης της έρευνας στις ανθρωπιστικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.


Μιχάλης Δαμανάκης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρώην Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης
Πρώην Διευθυντής ΚΕΜΕ και ΕΔΙΑΜΜΕ