Πρόσβαση

Το κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης του Κ.Ε.ΜΕ. καθώς και οι χώροι των ερευνητικών εργαστηρίων που υπάγονται σε αυτό βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την κεντρική πύλη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

KEME MAP