• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο του ΚΕΜΕ

1η Ερευνητική Συνάντηση του ΚΕΜΕ-ΠΚ: Διάλογος, Διεπιστημονικότητα, Συνέργειες

26 & 27 Μαΐου 2018

Αίθουσα Δ3-7Α, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης για τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες της Αγωγής διοργάνωσε στις 26-27 Μαΐου 2018 στην Παν/πολη Γάλλου (Ρέθυμνο) συνέδριο με θέμα "1η Ερευνητική Συνάντηση του ΚΕΜΕ-ΠΚ: Διάλογος, Διεπιστημονικότητα, Συνέργειες".

Το συνέδριο ήταν ένα πρώτο βήμα προς την επίτευξη του στόχου του ΚΕΜΕ να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, και να αναδείξει τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορούν να έχουν οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες στην πραγμάτευση διαφόρων σημαντικών ερευνητικών και κοινωνικών προκλήσεων. 

Γι' αυτόν τον λόγο, μέσα από την παρουσίαση και διασύνδεση των ερευνητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των μελών του ΚΕΜΕ-ΠΚ επιδιώχθηκε, αφενός, η προώθηση συνεργασιών και η στρατηγική συνάντηση με εθνικούς και τοπικούς φορείς κι, αφετέρου, η ίδια η συσπείρωση της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας των Σχολών του Ρεθύμνου.

Πρόγραμμα Συνεδρίου         Δελτίο Τύπου       

20180526 124957 20180526 132928 

20180526 164559  20180526 150433