• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Καλωσορίσατε στον δικτυακό τόπο του ΚΕΜΕ

                                                                     Brown Bag Seminar

                                                                    Aureliano Bombarely

                                                        Assistant Professor, Virginia Tech, USA

                                      “Biodiversity, genomics and intellectual property rights”

                                                             Tuesday 19 June 2018, 12:00 

                                                         Conference Room, Building E  (UCRC)

                                                                          Live streaming

                                                                                       Announcement & Abstract